DEVIZA Centrului Județean de Excelență

CONSTRUIM VIITORUL PRIN EXCELENȚĂ!

Misiune

Misiunea Centrului Județean de Excelență Iași este de a oferi educație la un înalt standard de calitate pentru dezvoltarea cognitivă și socio-emoțională a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte, printr-o ofertă educațională diversificată, flexibilă și adaptată, care să stimuleze și să valorizeze la nivel optim potențialul beneficiarilor, în vederea obținerii excelenței într-o societate a cunoașterii și învățării permanente.

Viziune

Centrul Județean de Excelență Iași își propune să promoveze performanța în educație, dezvoltând o cultură a excelenței, printr-un climat de împărtășire și valorizare intelectuală, contribuind astfel la formarea unor tineri competenți, creativi și autonomi, implicați în dezvoltarea comunității.

ORDIN Nr. 5956/2020 din 4 noiembrie 2020

privind înfiinţarea centrelor judeţene de excelenţă/Centrului Municipiului Bucureşti de Excelenţă