• La această testare nu există etapa de contestații.
  • La grupele claselor a VI-a, a VII-a, a VIII-a:

                          * În etapa 1 – sunt declarați admiși elevii care au obținut premii la etapele: județeană / națională / internațională a Olimpiadei de Matematică, în anul școlar anterior.

                          * Pe locurile rămase libere, se organizează testarea elevilor înscriși pentru această probă.

  •  La grupele claselor a V-a, toate locurile se ocupă prin testare.