ISJ Iași este coordonator al proiectului ERASMUS + 2021 2021-1-RO01-KA121-SCH-000005888, intitulat Consorțiu local pentru educație de calitate.

 
Instituțiile partenere de la nivelul județului Iași sunt:
CEX Iași – coordonator proiect.
Școala Profesională Mogoșești, Iași
Școala Gimnazială „Colonel Constantin Langa” Miroslava
Școala Gimnazială Costuleni
Școala Gimnazială Nr.1 Costești
Școala Gimnazială Strunga
Școala Gimnazială Ciortești
Școala Profesională Brăești
ISJ Iași

Obiectivele specifice ale proiectului:
O1. Reconfigurarea proiectării didactice în școlile din consorțiu începând cu anul școlar 2021-2022 prin îmbunătățirea competențelor digitale și de predare asistată de tehnologie la 6 participanți/an.
O2. Dezvoltarea competențelor de management și leadership la 6 factori de decizie/an din școlile consorțiului începând cu anul școlar 2021-2022, prin participarea la cursuri privind conducerea modernă a școlii
O3. Crearea unor medii de învățare incluzive și sustenabile în școlile din consorțiu prin dezvoltarea la 6 participanți/an a mentalității și comportamentului antreprenorial, începând cu anul școlar 2021-2022
O4. Reconfigurarea parteneriatului educațional între copii-familii-grădiniță-comunitate prin aplicarea de tehnici moderne în educația timpurie identificate de cei 6 participanți/an în context European
O5. Reducerea anuală cu 5% a cazurilor de (cyber)bullying și mobbing în școlile cu incidența mare (între 10 și 20%) prin formarea în cadrul unui curs intensiv a 6 participanți/an din consorțiu