Misiunea Centrului Județean de Excelență Iași este de a oferi educație la un înalt standard de calitate pentru dezvoltarea cognitivă și socio-emoțională a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte, printr-o ofertă educațională diversificată, flexibilă și adaptată, care să stimuleze și să valorizeze la nivel optim potențialul beneficiarilor, în vederea obținerii excelenței într-o societate a cunoașterii și învățării permanente.