CLS8 01 MATEMATICĂ – Repartizarea pe săli  – Test selecție – proba scrisă 03.10.2023 ora 16.00

CLS9 01 MATEMATICĂ – Repartizarea pe săli – Test selecție – proba scrisă 03.10.2023 ora 16.00

Detalii suplimentare https://cex-iasi.ro/

 

Disciplina: ASTRONOMIE

Sunt declarați Admis la cursurile grupelor CJEX Iași, ASTRONOMIE 2023, elevii ÎNSCRIȘI care:

-s-au calificat la etapele naționaleale Olimpiadelor de Fizică, Matematică, Științe pentru Juniori  sau  Astronomie  2023;

-au obținut Premiul I la etapa județeană a Olimpiadei de Fizică,  Matematică, Științe pentru Juniori  sau  Astronomie  2023.

Pentru locurile libere se organizează testare –probă scrisă

ASTRONOMIE – Repartizarea pe săli – Test selecție – proba scrisă 03.10.2023 ora 15.00

 

Recomandări pentru candidați:

-vor  verifica  denumirea  /  numărul  sălii  în  care  sunt  repartizați,  în  vederea  susținerii testului de selecție -probei scrise;

-în  ziua  probei, vor  fi  prezenți  la  unitatea  școlară,  unde  se  susține proba  scrisă, cu  30 minute înainte de începerea probei scrise;

-vor fi atenți la instrucțiunile oferite de profesorii asistenți, comisie;

-se  interzice  candidaților  să  aibă  asupra  lor,  în  sălile  de  testare,  orice  felde  lucrări (manuale, cărți, dicționare, culegeri, memoratoare, lucrări, ciorne ale altor candidați, ș.a.) care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, orice fel de telefoane, căști audio, dispozitive  tip  IoT,  orice mijloc  electronic  de  calcul  sau  de  comunicare  /  care  permite conectarea  la  internet  /  rețele,  care  ar  putea  fi  utilizate  în  rezolvarea  subiectelor, comunicare;

-se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe foi între ei, ciorne, notițe, sau alte materiale care ar putea fi utilizate în rezolvarea subiectelor.

Director Centrul Județean de Excelență Iași,

Prof. Cristina TIMOFTE